Kapitola 2

Goto down

Kapitola 2

Příspěvek pro Akkaku Naito za Thu Jun 14, 2018 3:11 pm

Kapitola 2: Hollow-Quincy, Hollow-Shinigami, Hollow-Hollow

Kapitán Gotei 13, Tomisura Raiden, se ušklíbl: Vyhlásit válku? To jděte říct do sedmé divize, ti si měli připravit nějaký vtipný program.
Muž s maskou naproti Raidenovi pronesl: Na někoho, komu jsme se tak snadno dostali do pracovny mluvíte s příliš velkou dávkou arogance.
Špatně to chápete. Když se někdo dostane sem, není to úspěch. Každý, kdo je natolik silný nebo hloupý, aby šel za mnou... má plné právo sem dojít a zjistit, jestli byl spíš hloupý, nebo silný A hloupý. Raiden vstal a tasil své Zanpakuto. V tu chvíli ovšem pracovnou prolétlo kopí, které ke stěně přišpendlilo Ayazaki Lus. Raidenovi se rozšířily oči.
Ano kapitáne. Vaše podkapitánka vám nyní předpovídá Váš osud. Po náročné a bezvýznamné snaze. Umřete zostuzující smrtí. pronesl muž před Raidenem. Jen tak tak ale zaklonil hlavu, protože místem, kde byl před chvilkou jeho obličej proletěla pěst. Pěst zářící takovým množstvím elektřiny, že i bez zásahu zelektrizovala muže a posunula ho o kus dozadu.
Brzy, Vrchní kapitáne.
NE! zařval Raiden rozzuřeně. Na jeho podkapitánku se prostě nešahá. RAIKEN! zařval. Všichni Quincy až na toho, který byl posunut dozadu, se však stihli vměsnat do stínu, který je převalil z jedné strany na druhou. Ten poslední dostal plný zásah a byl prohozen o několik stěn dozadu. Tam do něj narazil Raiken- Stupeň dva a probodal ho neslučitelně se životem. Raiden se však již během toho objevil u Lus. Věděl, že je na tom bídně a umírá.
Kapitáne... oni... můj bankai...
Mlč! To je rozkaz! řekl Raiden a rozsekl kopí, aby mohl Lus sundat. Věděl, že nesmí používat bankai v divizi. Ale nyní mu to bylo absolutně jedno.
Do první a čtvrté divize udeřil blesk.
A Raiden pouze doufal...
že to stihne...
*****
Minato doskočil k Ivanovi. Kdo jsi a co tu děláš? zeptal se se svou Zanpakuto namířenou na Ivanův krk.
Ivan se zasmál: Ale. Na takovéto otázky se mě budeš moci ptát, až mě porazíš! S těmito slovy skočil dozadu a trhnutím vytáhl Quincy přívěšek. Minato ztěžka vydechl, když se před mužem objevil obrovský oblouk se třemi zužujícími se trubkami namířenými na Minata. Zemři, shinigami! pronesl Ivan a začal střílet.
Minato se shunpem vyhýbal a ušklíbl se. Tohle bylo přinejmenším ujeté. Pro Quincy bylo hollow reiatsu jedovaté. Ale nikdy ho ani nenapadlo, že by někdo předával Quincy techniky Hollowům. Za tímhle bylo něco zkaženého. Copak? Neumíte bankai? optal se Ivan a dodal: Prozraďte mi alespoň, kde žije Kurosaki Ichigo?
Minato pozvedl obočí a pochopil, že tady nemá cenu diskutovat: Ten zemřel mnoho a mnoho let zpátky. zasmál se: Myslím, že operujete okolo mrtvého zdroje. Budeš souzen sedmi hvězdami! Shichiseiken! Minato aktivoval shikai a shunpem se přenesl pod Ivana, kterému odsud sekl po nohách. Ten vyskočil a pokusil se přemířit svůj oblouk dolů, ten se však zasekl o stříbrné zhmotněné reiatsu.
Co? zasekl se Ivan.
Na tebe! zavrčel Minato a poslal dva stříbrné disky, které Ivanovi explodovaly v obličeji. Nepotřebuju! Minato shunpnul tváří v tvář Ivanovi a položil své čepele křížem na jeho krk: Žádný bankai! Minato trhl čepelemi a Ivanovo tělo odletělo někam dozadu. Minato si vydechl.
Pozor! ozval se Tsuův hlas. Minato trhl do strany a střela, která by ho zasáhla byla rozpůlena varujícím shinigami.
Hado #11: Tsuzuri Raiden! ozval se hlas ze spodu budovy, do které zaletěl Ivan. Ten chtěl mít zrovna proslov o tom, jak ho nemůže Minatův meč zasáhnout, ale zelektrizovanému se to dělá špatně. Ama zvedla palec ke zkušenějším shinigami nahoře.
Bakudo #9: Geki. ozval se pak ještě Yasuův hlas a jak se Ivan vytrhl z blesků, tak ho chytila červená záře. Ta dala čas Tsuovi a Minatovi. Seikatsu no Roshou! vykřikl Tsu současně s Minatovým: Tenken!
Ivan se vytrhl z Geki a vystřelil po Amě: Táhni! zavrčel, ale Ama se shunpem rychle stáhla. Stejně tak i Yasuo. Ivan zvedl hlavu a dostal ránu od Tsua. Ryuuken! zařval Tsu znovu a začal do Ivana sekat. Ten se však ani nehnul a jen zvedl svůj Quincy přívěšek a oblouk se objevil nad Tsuem. Zemři. Má mise zde je u konce. Jeho výstřel byl však zastaven plošinkou ze stříbrného Reishi. Díky tomu Tsu nedostal plný zásah a byl pouze hozen směrem k zemi. Minato ukázal jednou ze svých dvou shikaiových čepelí na Ivana: Tenkyū no shiroi~tō!
Pod Ivanem explodovalo reiatsu stejným způsobem, jako pod hollow, které zničil, aby zachránil ty tři shinigami. Tentokrát ale jeho oponent vyskočil z proudu a začal po Minatovi pálit. Vypadá to, že bankai budu muset použít... pomyslel si poodržel pár výstřelů, aby měl volnější pole.
*****
Tsu dopadl na zem, kde ho chytili Yasuo a Ama a skočili s ním do úkrytu jedné z budov. Tento souboj již srovnal část centra se zemí. Sakra, co mi teď může přijít z Soul Society za zprávu? zabručel Tsu a vytáhl z kapsy denrei shinki. Komunikační zařízení, které se kdoví proč začalo po dlouhé době zase používat pro komunikaci mezi shinigami na misích a Seireitei. Tsu si přečetl zprávu a vytřeštil oči. Rychle zabodl své zanpakuto zdánlivě do prázdna a otevřel Senkaimon: Okamžitě se vraťte do Seireitei. A nahlaste se svým kapitánům.
Zatímco Yasuo proběhl, Ama hodila rychlý pohled na komunikační zařízení, které Tsu ve spěchu pustil na zem. Vyděla tam zprávu... Ama se rychle podívala na Tsua a proběhla zpět do Seireitei. Tsu za nimi zavřel Senkaimon. Chtěl ještě pomoci Minatovi a sice měl kido na svém Zanpakuto pouze na jedno otevření průchodu mezi světy, ale musel je rychle poslat zpátky. Podíval se znovu na komunikátor na zemi a rychle ho zavřel a dal do kapsy. Nikdo se nechce dlouho dívat na zprávu o tom, že začala válka s neznámým nepřítelem.
Pak se Tsu zarazil a podíval nahoru. Viděl obrovskou oslepující stříbrnou záři. Co to k sakru...?
*****
Bankai: Shichiseiken Katsujin. pronesl Minato a jeho meče a oči začaly zářit. Společně s tím se na jeho těle objevilo brnění.
KONEČNĚ! zařval Ivan a vytáhl zvláštní medailon z kapsy: Když ne Ichigův bankai, tak alespoň ten tvůj! zařval a Minatův bankai popraskal tahem medailonu... a okamžitě se znovu zcelil: Co to-?
Tenrin: Gessen. pronesl Minato a za jeho zády se otevřela pečeť. Z té pak švihem uvolnil proud energie, který Ivana málem smazal. Ivan s těžkými popáleninami dopadl na střechu budovy. Co... to... nemožné...
Máme mnoho otázek. pronesl Minato, který společně s Tsuem doskočil na střechu budovy.
Otázky si mějte. ušklíbl se Ivan a vedle něj se zvedl stín. Tsu i Minato se okamžitě postavili do obranného postoje. Nebojte se. Tento stín... pozře jen vyvolené. pronesl a zmizel v onom stínu.
Minato si povzdechl a deaktivoval bankai: Vrať se do Soul Society. Já provedu vyšetřování. Ty podej hlášení kapitánce. pronesl Minato a otevřel Tsuovi Senkaimon. Rozkaz... Nakamuro-sama. pronesl Tsu obdivně a zmizel. Minato si povzdechl. Měl pár přátel, které by mohl zkontaktovat. Ale musel nejprve zjistit, jestli by ho mohl někdo z nich dopravit do Hueco Mundo...
*****
Chápu to tedy správně, že nás opět napadli Quincy? No, ale alespoň jsme tentokrát před invazí varováni. To je příjemná změna v jinak každou dekádu se opakující rutině. řekl Razaki poté, co všichni kapitáni vyslechli Raidenovo vyprávění.
Lus je tedy pod dozorem kapitána Gure a jeho lidí... přežije? optala se Kitsune.
Raiden si povzdechl. Razaki jen nadhodil: Wilhelm Gure je mým bývalým členem a myslím si, že udělá vše co bude v jeho silách.
Já nechci podupávat váš strach o Lus. Neberte to špatně, bojím se o ni úplně stejně, jako vy, ale... neměli bysme řešit tu invazi? nadhodil kapitán jedenácté divize, Kentaro Izanagi. Všichni ostatní kapitáni na poradě lehce kývli.
Musíme připravit všechny divize. Izanagi? Cvičili tví Avengers nováčky dostatečně? zeptal se Raiden. Po souhlasném kývnutí Vrchní kapitán pokračoval: Dobrá. Lus se mi pokusila říci, že dokáží něco udělat s bankaiem. Nebo něco alespoň dokázali udělat s jejím bankaiem. Nevím, co to znamená, ale buďte velmi opatrní. Tuto informaci ideálně předejte i všem svým členům, kteří bankai mají, nebo ho mít mohou. řekl a podíval se po kapitánech, kteří všichni kývli.
Jsme v nejsilnějším postavení za posledních pár let. Dvanáctá divize je jediná bez kapitána a některé divize mají člena, který má kapitánskou sílu. Můj názor je takový, že bychom měli vyhrát... tak jako za všech krizí, které pamatuji. Ale buďte obezřetní. Každá chyba může být ten důvod, proč by to tentokrát mohlo dopadnout jinak. Snažte se proto žádné chyby nedělat.
Celý kapitánský sbor znovu kývl. Museli dát Vrchnímu kapitánovi za pravdu. Ostatně, málokterý z nich pamatoval kapitánskou poradu, na které by byly prázdné jen dvě židle a to jen proto, že jeden z kapitánů měl povinnosti svěřené Vrchním kapitánem.
*****
Minato se posadil v temné místnosti a položil čelo na zem ve velmi hluboké úkloně. Mebataki-sama? Budu potřebovat vaši pomoc....
*****
Yhwach se jen podíval po vyslechnutí hlášení na svého zástupce: Haschwalthe, vypadá to, že jsme prožili jakýsi časoprostorový skok. To by mohla být obrovská výhoda. Jaký je postup v Hueco Mundo?
Sbíráme následovníky oné Zelené Lady a Hueco Mundo se již dá nazvat naším teritoriem.
Výborně. usmál se Yhwach na Jugrama Haschwaltha: Musíme zjistit, co ten časoprostorový skok způsobilo.
*****
Muž v temnotě se jen usmál a podíval se na diagram. Žena za ním si povzdechla: Mám pocit, že jste narušil časové kontinuum a přenesl do naší doby dimenzi ukrytou v minulosti v Seireitei.
Muž se otočil a svůj pohled upřel na ženu: Následky by mohly být celkem velké, že? Pravděpodobně se budeme muset vrátit do Seireitei, získat nějaká data.
Žena opatrně kývla: Zajisté, Ramperouge-taicho.
avatar
Akkaku Naito
Člen 3. Divize

Počet příspěvků : 1518
Datum registrace : 01. 02. 12
Věk : 21
Bydliště : Dle vody. Normálně u labe, za povodní v labi.

Návrat nahoru Goto down

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru